Margrethe Venema, schrijver, dichter, denker, natuurmens Margrethe Venema
     De website is in bewerking. Ik hoop er in januari 2019 mee klaar te zijn...Contact: margrethevenema@gmail.com

   

Weet je dan niet hoe bladeren in de lente langzaam uit hun holletjes kruipen en knoppen stapsgewijs uiteenknallen tot lichtend voorbeeld van groei? Weet je dan niet dat de eerste herfst, zo half mei, ons nog voor het zomer wordt, wil leren over de vergankelijkheid? Heb je ooit de blaadjes over straat zien waaien, het iepenzaad horen ritselen in de wind? Zo leren blaadjes ons te spelen en te dansen, zo leren zij mij... verloren en wel, maar altijd onderweg naar nieuwe lente. Weet je dan ook dat blaadjes die zich zo kunnen loslaten een uitdrukking van eeuwigheid zijn?