April 2017
 
Mijn pleisterplaats
 


  Tijdschrift Oerkracht
  Beste inzendingen Oerkracht
  Mijn schrijven, Nieuwsbrief Roman
  Kunstbeschouwingen
  Beschouwende teksten
  Gedichten (2012-2014)
  Gedichten (2014-2016)


  ContactOver de website

Deze site is met trial and error tot stand gekomen; zonder meer een wonderlijke, maar ook tijdrovende methode. Door de tijd heen begreep ik het programma steeds beter en handelde adequater. Toch streef ik niet naar
perfectie in de gebruikelijke zin van het woord. Hiaten en gebreken horen er
wat mij betreft bij. Ze hebben mogelijk allerlei nadelen, maar geven mij ook reden om in actie te komen, en zijn de aanleiding tot relativeren en humor. Het gebrek daagt uit, inspireert, nodigt uit om mogelijkheden te onderzoeken en nieuwe wegen te verkennen.

Zonder gebrek geen verlangen en geen noodzaak om talenten te ontwikkelen...

   
Margrethe Venema


    


  
 
 

Oerkracht
 
 
 

           Cirkelen en scheppen

           Wij cirkelen zo graag rond
           in ons ei zonder op te breken,
           tot op een dag de oerknal,
           wij gedwongen worden
           tot geboorte van onszelf
           
           We rapen onszelf samen
           tot iets wat nog niet bestond
           
           Zolang bezieling stormt
           scheppen wij de Sisyphussen,
           syrenen die we zelf zijn
           
           Zolang we niet ondergaan
           verleiden wij, mythen we voort
 

          Oerkracht

 

..............