Margrethe Venema, schrijver, dichter, denker, natuurmens Margrethe Venema

We stijgen, vallen
bevallen, steigeren,
weigeren, staan stil.
We krijgen klappen,
huilen en lachen.
We zien steeds anders,
multiperspectivisch
denken we om.Versobering (februari 2019)


Deze website staat in dienst van mijn schrijven. Ik heb de site versoberd en ben meer op mezelf dan eerder; geconcentreerd op mijn eigen bezigheden.

Ik ben een schrijver die zichzelf heeft ontwikkeld met alle voor- en nadelen van dien. Ik vermoed dat het veel doorzettingsvermogen zal vragen om aansluiting te vinden bij het reguliere circuit, dat nu eenmaal aan bepaalde denkkaders vastzit en vaak commercieel is ingesteld. Moet gezegd worden dat ik deze wereld wat vermijd...

Ik beschouw literatuur in beginsel als een kunstvorm, waarvan vrijheid de basis is. Daarbij hecht ik grote waarde aan authenticiteit en originaliteit, begrippen die wat mij betreft bij elkaar horen. Wat mijzelf betreft ben ik dankbaar voor mijn eigen scherpe waarnemingen en analyses, wat niet wil zeggen dat ik altijd helder zie of niets kan bijleren.
Voor mij is schrijven een dynamisch onderzoeken, waarbij ik van alles ontdek.

Tot zo ver voor nu,


Contact: margrethevenema@gmail.com


Mijn reis

en ik gingen op en neer,
bewogen aan een hemelkoord,
leerden klauteren en klimmen,
lieten ook het touw nog los,
leerden zweven, vliegen,
grenzeloos.

mijn reis en ik
dwalen niet langer meer,
we zijn geland op aarde.
Vleugels vielen af,
sindsdien lopen we op benen
op en neer door berg en dal.

De goden kijken beenloos toe,
ze kunnen echt niet alles, maar wij,
wij kunnen tenminste kiezen –
hel en hemel hebben wij bezocht
en nu verkeren we dan prettig
in het midden.