Margrethe Venema, schrijver, dichter, denker, natuurmens


De beeldenstorm (2010)

een beeldenstorm van een totaal andere orde.


De afgelopen tweeënhalf jaar heeft de Larense kunstenaar Pépé Grégoire aan zijn nieuwe project 'fotosculpturen' gewerkt. Dit zijn complexe driedimensionale vormen 'met een huid van fotografische fragmenten'. De combinatie van de complexe vormen en de caleidoscopische fotografische details zijn als een nieuwe beeldenstorm, waarbij de kijker voortdurend op een ander been gezet wordt.
Het is niet de kunstenaar die de kijker ergens van wil overtuigen. Hij heeft een open universum geschapen waar kijkers doorheen kunnen dwalen om nu eens een standpunt in te nemen en dan weer een idee los te laten. De fotosculpturen bevestigen de gedachte dat wij mensen de werkelijkheid ieder vanuit het eigen perspectief consumeren en interpreteren en wil laten zien dat deze blik niet stilstaat. Ze laten ons ervaren dat onze blik en gedachten net zo vluchtig zijn als onze perceptie van de werkelijkheid. Iedere nieuwe blik wil ons leren dat onze exclusieve eigen waarheid per definitie niet de zaligmakende is. Eén enkele waarheid schiet wat dat betreft altijd te kort, maar bergt de mogelijkheid in zich te transformeren naar een ruimer perspectief.
Bij alles wat bij de mens binnenkomt of ervan uitgaat, verschiet de werkelijkheid van kleur. 'Panta rhei', 'Alles stroomt' - om maar een toonzettend citaat van de Griekse filosoof Heracleitos aan te halen. Als alles echter voortdurend in beweging is, is het niet langer noodzakelijk dat we ons gevangen voelen in een harnas van bepaaldheid en kunnen we opgelucht ademhalen. We hebben de mogelijkheid om ons leven met andere ogen te bekijken en van daaruit de mogelijkheid om te veranderen.
Zo bezien gaat het bij deze sculpturen om het meest begerenswaardige goed ooit. Het gaat echter niet om iets dat je kunt bezitten, maar om iets dat je in jezelf kunt leren toelaten en cultiveren. Het gaat om vrijheid! Vrijheid in verbondenheid met alles om ons heen! Een inspirerende droom! Alleen voor de doorzetters bij benadering werkelijkheid. De mens moet zichzelf openen om dwars door verschillende vormen heen het hart te bereiken.


Wereldportret, poort tot menselijkheid

Met de fotosculptuur Wereldportret Silhouet laat Pépé zien dat het niet om louter vormen gaat, maar vooral om mensen die vormen neerzetten en misschien zelf ook wel vormen zijn. Vormen komen voort uit achterliggende culturen, opvoeding, karakters, tijd, strijd en ontwikkeling. Daar waar vormentaal vaak zowel een individueel als een algemeen karakter heeft, brengt Grégoire individu en mensheid samen in één grote menselijke gestalte; De poort tot menselijkheid. Dit silhouet heeft al vaker een rol gespeeld in het werk van Grégoire. Karakteristiek voor alle mensfiguren in zijn werk zijn de vereenvoudigde vormen, waarbij een uitgetekend gezicht ontbreekt.
In het Wereldportret komen voor het eerst gezichten te kijk. Grégoire koos voor de meest uiteenlopende gezichten om de veelheid te kenschetsen die begint bij individuele verschillen. Verschillen hebben hier te maken met individualiteit, met de plek van geboorte en het vervolg. Daar waar verschillen de mensen tot aparte wezens maken, verbinden menselijke gelaatsuitdrukkingen en achterliggende emoties de individuen met elkaar. De ervaring van individualiteit in samenspel met een diep gevoelde verwantschap met andere mensen leidt hier door de poort tot menselijkheid. Niet oordelen leidt hier naar een wereld waarin voor elk mens plek is. De onzichtbare ruimte in het werk van Pépé Grégoire, een vierde dimensie, brengt op hol geslagen fragmenten bij elkaar en maakt ze tot een nieuw geheel. Dankzij een beweeglijke blik ontmoeten conflict en verzoening elkaar in een diepe verwondering over de verscheidenheid en onderneemt chaos stappen om vriendschap met eenheid te sluiten.


'Laat de storm maar komen,' zegt de wind, en hij gaat liggen!


Mogelijkheden

Fotosculpturen bieden thematisch talloze mogelijkheden. Voor uitvoering in opdracht is deze kunstvorm dan ook zeer geschikt. In overleg met een opdrachtgever kan een thema worden vastgesteld, bijvoorbeeld een onderwerp dat verband houdt met de identiteit, met filosofie of met het profiel van het bedrijf c.q. instelling.


Voor meer informatie over het werk van Pépé Grégoire, zie www.pepegregoire.nl

 Pépé Grégoire, Fotosculptuur

 Pépé Grégoire, Jaws IV, detail

 Pépé Grégoire, Wereldportret Silhouet, voor- en zijaanzicht