Margrethe Venema, schrijver, dichter, denker, natuurmens

Selectie van beschouwende teksten uit Schoon Schip, Wassily's Frisbee (2010 - 2015)


Voor mij zijn al mijn teksten onderzoekend. Meestal neem ik een tegenstelling als uitgangspunt, waarin ik me tijdens het schrijven van een tekst vrij beweeg.
Voor vroege teksten is het kenmerkend dat ze in hoog tempo geschreven zijn, waarbij het denken zich mee liet slepen. Later schrijf ik meer overwogen, maar nog steeds passioneel. Ik begin nu pas wat kalmer en redelijker te worden, geloof ik...

In de tijd dat ik onderstaande teksten schreef was mijn visie nog in de groei en had ik er specifieke woorden voor nodig om mijn eigen plek uit te vinden. Wat is gebleven is dat ik dialectisch denk. Ik houd er erg van om tussen tegenstellingen te bewegen.
In mijn huidige visie staat dialectiek als methode nog steeds centraal. En daarmee samenhangend heb ik ideeën over creativiteit ontwikkeld. Ik zie leven, en schrijven als onderdeel van leven, als een dynamische kunst, waarbij er wel onderscheid gemaakt moet worden tussen de achtergrond (de beweging) en het product. Niet elk product is van blijvende waarde en wij zijn onze producten niet.
De mens heeft gedurende zijn leven zeer veel manieren om zichzelf uit te drukken. Zodra hij zichzelf vernieuwt of zijn blik een andere kant op tuimelt, ziet hij de dingen anders en zullen er andere dingen uit zijn handen voortkomen. Wat mij betreft komen er in ieder geval steeds meer manieren van kijken bij. Dit multiperspectivische kijken beschouw ik als een grote rijkdom.

Ik laat een deel van mijn oudere reflectieve teksten op de website staan. Al zijn de teksten aan de tijd onderhevig, ze maken wel deel uit van mijn route door het leven.
De droom (2010)
Thuiskomst, een interview met dichter Alja Spaan (2012)
Icarus (2014)


Dossier Verlangen (2013)


Dossier Vrijheid (2014)


Dossier Grenzeloos (2015)